ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

παραμένουμε στη διάθεσή σας...

Get in touch with us

Say Hello! Don’t be shy.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αθήνα
Χέυδεν 3 & Πατησίων, ΤΚ: 104 34
Τηλ: 210 8215 050
Fax: 210 8842 619

Θεσσαλονίκη
Στρατηγού Γενναδίου 9, ΤΚ: 54 248
Τηλ: 2310 304187
Fax: 2310 304487
E-mail: sales@biactive.gr

Φόρμα Επικοινωνίας