ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  • Επιλογή ανθρώπινου δυναμικού
  • Περιγραφή αρμοδιοτήτων
  • Εκπαίδευση προσωπικού – εξοπλισμός, πρωτόκολλα περιποιήσεων
  • Εποπτεία και έλεγχος για την επιτυχή διαχείριση του χώρου,
  • Pre-opening day to day operating
  • Γενικό management
Αποστολή με email!